Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Maamaksu infosüsteem (MAKIS)

Rahandusministeeriumi eestvõttel on loodud kohalikele omavalitsustele abivahendiks mõeldud maamaksu infosüsteem (MAKIS). Alates 2017. aastast, pärast riiklikest registritest kogutud andmete kontrollimist ning puuduvate andmete sisestamist edastavad kohaliku omavalitsuse üksused MAKIS-e kaudu andmed maksustamisaasta 1. veebruariks Maksu- ja Tolliametile, kes arvutab nende andmete alusel tasumisele kuuluva maamaksusumma ning väljastab maksuteate.

MAKIS on veebipõhine infosüsteem, kuhu kogutakse maamaksu arvutamiseks vajalikud andmed teistest riiklikest andmekogudest (rahvastikuregister, kinnistusraamat, maakataster, äriregister, riigi kinnisvararegister, aadressiandmete süsteem) ning kuhu kohaliku omavalitsuse üksuse ametnikud sisestavad riiklikes registrites puuduvad andmed.

Tegu on suuremahulise infokeskkonna projektiga, mis on mõeldud eelkõige omavalitsuste halduskoormuse vähendamiseks ja millesse on lisaks Rahandusministeeriumile kaasatud veel Siseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu jne esindajad. Süsteem asub Maa-ameti juures, MAKIS-e projektiga hakati tegelema 2012. aastal, hanke võitis AS Datel.

MAKIS-t saavad oma tööks kasutada ainult kohalikud omavalitsused. Selleks, et süsteemist vajalikke andmeid kätte saada, on omavalitsused määranud oma esindajad ehk MAKIS-e haldurid. Ainult haldur saab infosüsteemis kasutada omavalitsuse ressursse ning saab lisada ja hallata teisi kasutajaid omavalitsuses.

Lisainfo:
Katrin Edasi, Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna peaspetsialist
tel: 665 0614; e-post: makis@maaamet.ee

 

NB! Maaomanikud saavad infot maksustatava maa andmete ja maksumäära kohta maa asukohajärgsest kohalikust omavalitsusest. Infot maksu tasumise kohta saab Maksu- ja Tolliametist.


Vaata:

12.-14. detsembrini 2016 korraldas Maa-amet kohalike omavalitsuste esindajatele koostöös arendaja AS Dateliga maamaksu infosüsteemi koolituse.
Vt koolitusmaterjale:

Varasema koolituse materjalid:
DATEL-i koostatud koolitusmaterjal. (  - 2,36 MB, 27.12.2012 )
Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja Andres Jussi koolitusmaterjal. (  - 163,09 KB, 27.12.2012 )

2.-4. detsembrini 2015 toimunud koolituse materjalid:

Loe lisaks:

* Maamaksu infosüsteemi põhimäärus
* Maamaksuseadus
* Kodualuse maa maamaksusoodustuse rakendamine
(Korduma kippuvad küsimused)
* Valitsus täpsustas maamaksuvabastuse kompensatsiooni ja tingimusi
* Maamaksuvabastus Tallinnas 2013. aastal
*
Kõik omavalitsused on liitunud MAKIS-ega
* Riigikontroll: Riik on oma vastutuse maamaksu eest veeretanud omavalitsustele

 


  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee