Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, phone: +372 665 0600, fax: +372 665 0604, e-mail: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Print page  
 
Personnel

Details: Erkko Grünthal
  
Department: Department of Photogrammetry
Profession: Chief Specialist
Education: M.Sc (Eng)

Kontaktandmed Phone: +372 675 0861
E-mail: Send e-mail
Aadress: Mustamäe tee 51 10621 Tallinn, kabinet: 512

Added: 2013.01.03 @ 10:46:20 Kairit Kuusik
Last change: 2015.02.20 @ 16:44:20 Kairit Kuusik


  back   top  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, phone: +372 665 0600, fax: +372 665 0604, e-mail: maaamet@maaamet.ee