vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Kuusalu vald, Salmistu küla, Pedassaare tee 73 • Müügiotsus 27.08.2015, käskkiri nr 761
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1312 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 7 870,00 €
 • Tagatisraha: 780,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Endine aadress Pedassaare 74.

  Katastriüksuse plaani kohaselt paikneb katastriüksuse piiril kraav.

  Kinnisasja kagupoolse piiri ääres paikneb elektriõhuliin kaitsevööndi ulatusega 2 meetrit liini teljest. Kaitsevööndis kehtivad  ehitusseadustikust ja Majandus-ja taristuministri määrusest „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ tulenevad piirangud.

  Kinnisasjani viib pinnastee. Tee kaitsevööndi ulatuse kohta soovitame informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kuusalu valla üldplaneering on kehtestatud 19.12.2001 Kuusalu Vallavolikogu otsusega nr 63. Üldplaneeringu kaardi kohaselt asub kinnistu tiheasustusalas ja detailplaneeringu koostamise kohustusega alas. Üldplaneeringu kohaselt on väikeelamu krundile lubatud ehitada üks elamu, kui on tagatud krundi suurus vähemalt 800 m². Üldplaneeringuga saab tutvuda http://www.kuusalu.ee/ehitus_planeerimine/yldplaneering/yldplaneering

  Harju maakonnaplaneeringuga saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Harju maakonna teemaplaneeringutega saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Planeerimise ja ehitusõiguse võimalikkuse kohta soovitame küsida teavet kohalikult omavalitsuselt.

  Seotud dokumendid: