vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Saarvahtra pst 13d • Müügiotsus 27.08.2015, käskkiri nr 761
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1620 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 19 390,00 €
 • Tagatisraha: 1 930,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnistu jääb Tallinna Linnavalitsuse 20.06.2001 korraldusega nr 2702-k algatatud Saarvahtra pst 13a ja sellega külgneva maa-ala detailplaneeringu alale. Algatatud detailplaneeringu eskiis näeb ette ilma ehitusõiguseta elamumaa sihtotstarbega krunti, mida on võimalik liita naaberkinnistuga või – kinnistutega ilma selleks uut detailplaneeringut koostamata vastavalt kinnistuomanike vahelisele kokkuleppele. Eskiisi kohaselt on juurdepääsuks ette nähtud läbipääsu servituudi vajadus läbi planeeritava krundi pos 3 (saarvahtra 13c). Kõrghaljastus tuleb säilitada. Juurdepääs avalikult teelt puudub ja juurdepääsuservituuti seatud ei ole. Lisainformatsioon detailplaneeringu menetluse kohta Tallinna planeeringute registrist aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Register

  Infot planeeringu edasise menetluse kohta soovitame küsida  kohalikult omavalitsuselt.

  Tallinna linna ja linnaosade üldplaneeringutega saab tutvuda linna kodulehel http://www.tallinn.ee/ehitus/g4843

  Harju maakonnaplaneeringuga saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Harju maakonna teemaplaneeringutega saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Kinnistule on ladustatud jäätmeid. Müüja ei võta kohustust korraldada jäätmete likvideerimist kinnistult.

  Seotud dokumendid: