vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Raasiku vald, Härma küla, Kassiurva • Müügiotsus 27.08.2015, käskkiri nr 761
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1.43 ha
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 6 300,00 €
 • Tagatisraha: 630,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnistule on Harju maavanema 06.06.2007 korraldusega nr 1272-k antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi (endise ärinimega OÜ Jaotusvõrk) 10kV elektrivarustuse õhuliini paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Õhuliin kajastub kitsenduste kaardil.

  Kinnistule on Harju maavanema 06.06.2007 korraldusega nr 1275-k antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi (endise ärinimega OÜ Eesti Energia Jaotusvõrk) 10 kV elektrivarustuse õhuliini ehitamiseks, rekonstrueerimiseks, remontimiseks, hooldamiseks ja likvideerimiseks. Õhuliin kajastub kitsenduste kaardil.

  Kinnistule on Harju maavanema 01.11.2010 korraldusega nr. 1819-k1272-k antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi (endise ärinimega OÜ Eesti Energia Jaotusvõrk) 0.4kV õhuliini ja 0.4kV maakaabelliini paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Elektriliin kajastub kitsenduste kaardil.

  Maa-ametil puudub info kitsenduste kaardi kohaselt kinnisasjale ulatuva puurkaevu sanitaarkaitsevööndi tegeliku ulatuse ja puurkaevu tegeliku asukoha kohta.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta soovitame informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnistul asub ehitisregistris koodiga 220611375 registreeritud EMT Antennimasti elektrivarustus 28,4 m². Elektrikaabel kajastub kitsenduste kaardil.

  Kinnisasjal paikneb vana traataed.

  Raasiku valla üldplaneering on kehtestatud Raasiku vallavolikogu 13.09.2005 otsusega nr 38. Üldplaneeringu kohaselt kinnisasjale planeeritud matkarada. Kinnisasi jääb detailplaneeringu kohustusega alale. Üldplaneeringuga saab tutvuda http://raasiku.kovtp.ee/uldplaneering

  Harju maakonnaplaneeringuga saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Harju maakonna teemaplaneeringutega saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Planeerimise ja ehitusõiguse võimalikkuse kohta soovitame küsida teavet kohalikult omavalitsuselt.

  Seotud dokumendid: