vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Kultuurimaja tn 8 • Müügiotsus 15.03.2016, käskkiri nr 1-2/16/237
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1945 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 2 140,00 €
 • Tagatisraha: 210,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva juurdepääsutee avaliku kasutuse ja kaitsevööndi ulatuse kohta soovitame küsida informatsiooni kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasja kasutatakse omavoliliselt aiamaana ning on ladustatud ehitusmaterjali ja tööriistu. Naaberkinniasjade omanikke on teavitatud nende likvideerimise vajadusest. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks ning Müüja ei võta kohustust korraldada nimetatud objektide kinnistult  likvideerimist.

  Räpina valla üldplaneering on kehtestatud 27.06.2006 Räpina Vallavolikogu määrusega nr 7. Kinnisasi asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Üldplaneeringuga tutvuda http://www.rapina.ee/uldplaneering

  Põlva  maakonnaplaneeringuga tutvuda Põlva Maavalitsuse koduleheküljel http://polva.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337  algatati uus Põlva maakonnaplaneering, millega tutvuda Põlva Maavalitsuse kodulehel http://polva.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering

  Põlva maakonna teemaplaneeringutega tutvuda Põlva Maavalitsuse kodulehel http://polva.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Seotud dokumendid: