vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Valga maakond, Valga vald, Laanemetsa küla, Kõrre • Müügiotsus 25.04.2016, käskkiri nr 381
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 16365 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 4 420,00 €
 • Tagatisraha: 440,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnistuga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnistul paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Taheva valla üldplaneering on kehtestatud Taheva Vallavolikogu 30.05.2008 määrusega nr 10. Üldplaneeringu kohaselt asub perspektiivse pereelamumaa alal. Moodustatavate elamukruntide minimaalne suurus on 3000 m2, lubatud on ehitada kuni kahekorruseline ühepereelamu või kaksikmaja ning lisaks 1-2 kõrvalhoonet. Nimetatud alal kehtivad täpsemad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tutvuda http://www.taheva.ee/

  Valga maakonnaplaneeringuga tutvuda Valga Maavalitsuse koduleheküljel http://valga.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337  algatati uus Valga maakonnaplaneering, millega tutvuda Valga Maavalitsuse kodulehel http://valga.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering

  Valga maakonna teemaplaneeringutega tutvuda Valga maavalitsuse kodulehel http://valga.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: