vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Väike tn 23 • Müügiotsus 14.06.2016, käskkiri nr 1-2/16/563
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1827 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 2 340,00 €
 • Tagatisraha: 230,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva juurdepääsutee kaitsevööndi ulatuse kohta küsida informatsiooni kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasja Metsa tänava poolses ääres paikneb tänavavalgutuse post koos õhuliiniga.

  Räpina valla üldplaneering on kehtestatud 27.06.2006 Räpina Vallavolikogu määrusega nr 7. Kinnisasi asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Üldplaneeringuga tutvuda http://www.rapina.ee/uldplaneering

  Põlva  maakonnaplaneeringuga tutvuda Põlva Maavalitsuse koduleheküljel http://polva.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337  algatati uus Põlva maakonnaplaneering, millega tutvuda Põlva Maavalitsuse kodulehel http://polva.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering

  Põlvamaa teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" kohaselt jääb kinnisasi miljööväärtusliku maastiku alale ja rohevõrgustiku konfliktalale. Maakonna teemaplaneeringutega tutvuda Põlva Maavalitsuse kodulehel http://polva.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Seotud dokumendid: