vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Jõgeva maakond, Mustvee vald, Mustvee linn, Tartu tn 29a • Müügiotsus 31.07.2015, käskkiri nr 706
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1042 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 2 290,00 €
 • Tagatisraha: 220,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Maakatastri kitsenduste kaardi kohaselt asub kinnisasjal puurkaev. Müüjal puudub informatsioon puurkaevu tegeliku paiknemise kohta kinnisasjal ning Müüja ei võta kohustust selgitada välja täiendavat informatsiooni puurkaevu osas. Puurkaevu ja seda ümbritseva santaarkaitsevööndi osas kehtivad veeseadusest tulenevad piirangud. Hoonestamise soovi korral tuleb kinnisasja uuel omanikul välja selgitada, kas ning millises asukohas puurkaev kinnisasjal paikneb.

  Kinnistul paiknevad kaevud, millest üks on kaetud betoonist kaanega. Kohalikult omavalitsuselt saadud informatsiooni põhjal ei ole kaevud kasutuses ega ühendatud tehnorajatiste võrguga. Kaevu asukohtadega on võimalik tutvuda juuresoleval plaanil (märgitud punasega). Müüjal puudub täpsem informatsioon kaevude kohta.

  Mustvee linna üldplaneering on kehtestatud Mustvee Linnavolikogu 28.02.2012 määrusega nr 1. Üldplaneeringuga tutvuda http://mustvee.kovtp.ee/uldplaneering

  Jõgeva maakonnaplaneeringuga tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsus oma 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 algatas uue Jõgeva maakonnaplaneeringu, millega tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering

  Jõgeva maakonna teemaplaneeringutega tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnistul paikneb ebaseaduslikult püstitatud kõrvalhoone, millesse on ladustatud erinevaid materjale. Samuti paikneb kinnistul vanarauda ja muid esemeid. Müüja ei ole andnud luba kinnisasjale kuuri rajamiseks ega kasutamiseks ega materjalide ladustamiseks. Müüja ei võta kohustust korraldama eeltoodud objektide likvideerimist kinnistult.

  Seotud dokumendid: