vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Kuuse tn 6 • Müügiotsus 27.06.2016, käskkiri nr 1-2/16/619
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1358 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 4 350,00 €
 • Tagatisraha: 430,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi (tähistatud Pos 19) asub Jõgeva Linnavolikogu 28.10.2010 otsusega nr 59 kehtestatud Jõgeva linnas Jõe, Kalda, Staadioni ja Roosi tänavate vahelises kvartalis asuva hoonestamata maa-ala detailplaneeringu alal.

  Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Detailplaneeringukohane juurdepääsutee on välja ehitamata.

  Jõgeva Linnavalitsuse andmetel läbib kinnisasja Lisaks kitsenduste kaardil kajastuvale Roosi tn 6a kinnisasja teenindav kaugküttetorustik. kaugküttetorustiku asukohaga tuleb tutvuda juuresoleval asendiplaanil. Kohalikult omavalitsuselt saadud informatsiooni kohaselt kaugküttetorustik ei tööta ja kuulub likvideerimisele. Detailplaneeringuga nähakse ette kinnisasja läbiva olemasoleva soojatrassi likvideerimine.

   

  Jõgeva linna üldplaneering on kehtestatud Jõgeva Linnavolikogu 26.09.2002 määrusega nr 9. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://jogeva.kovtp.ee/uldplaneering

  Jõgeva maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsus oma 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 algatas uue Jõgeva maakonnaplaneeringu, millega tuleb tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering

  Jõgeva maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Kinnisasjal võivad paikneda omavoliliselt ladustatud puuriidad ning jäätmed. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks ning ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt sellele ladustatud esemete, materjalide ja jäätmete likvideerimist

  Seotud dokumendid: