vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Pisisaare küla, Tööstuse • Müügiotsus 27.06.2016, käskkiri nr 1-2/16/619
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.05 ha
 • Sihtotstarve: tootmismaa (100%)
 • Alghind: 6 150,00 €
 • Tagatisraha: 610,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjani viiva juurdepääsutee avaliku kasutuse ja selle kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kohaliku omavalitsuse andmetel paikneb kinnisasjal endise Pajusi kolhoosi lubjaauk, mida enam ei kasutata.

  Kinnisasja on kasutatud omavoliliselt aiamaana. Kinnisasjale on ladustatud betoonpaneele ja suures koguses erinevaid jäätmeid. Jäätmeid võib paikneda ka pinnases. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnistult jäätmete likvideerimist ega selle koostise ning koguse välja selgitamist.

  Pajusi Vallavolikogu 17.04.2014 otsusega nr 24 kinnitati Pajusi valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused ning jäeti Pajusi Vallavolikogu 27. mai 1999 määrusega nr 42 kehtestatud Pajusi valla üldplaneering kehtima. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://pajusi.kovtp.ee/uldplaneering

  Jõgeva maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsus oma 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 algatas uue Jõgeva maakonnaplaneeringu, millega tuleb tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering

  Jõgeva maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: