vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Viljandi maakond, Viljandi vald, Välgita küla, Veere vkt 3 • Müügiotsus 27.06.2016, käskkiri nr 1-2/16/619
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1000 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 600,00 €
 • Tagatisraha: 60,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjale puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt. Kinnisasi asub aiandusühistu suletud territooriumil. Kinnisasjale juurdepääs toimub aiandusühistule kuuluvate teede kaudu. Tegemist ei ole avaliku tänavaga.

  Katastriüksuse plaani kohaselt paikneb kinnisasjal tiik.

  Kinnisasjal paikneb prügi, ehitusmaterjal ja küttepuud. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt. Müüja ei ole ala kasutamiseks luba andnud.

  Kinnisasi asub endise Saarepeedi valla territooriumil. Saarepeedi vald on ühinenud Viljandi vallaks. Saarepeedi valla üldplaneering on kehtestatud Saarepeedi Vallavolikogu
  11.12.2008 määrusega nr 65. Kinnisasi asub elamumaa ja aianduühistu alal ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.viljandivald.ee/uldplaneering

  Viljandi Vallavolikogu  25.06.2014 otsusega nr 108 algatati Viljandi valla üldplaneering.

  Viljandi maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Viljandi Linnavalitsuse koduleheküljel http://viljandi.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337  algatati uus Viljandi maakonnaplaneering, millega tuleb tutvuda Viljandi Maavalitsuse kodulehel http://viljandi.maavalitsus.ee/uue-maakonnaplaneeringu-koostamine  

  Viljandi maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Viljandi maavalitsuse kodulehel http://viljandi.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.