vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Umbusi küla, Supsi • Müügiotsus 06.12.2016, käskkiri nr 1-2/16/1251
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 8154 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 2 040,00 €
 • Tagatisraha: 200,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasjal paiiknevad varemed ja kaev, mis võib olla ohtlik. Varemete omanikule on antud õigus soovi korral eemaldada kinnisasjal paiknevad varemed kuni 31.12.2016.

  Kinnisasjal paikneb maaparandussüsteem, mille toimimine tuleb tagada. Maaparandussüsteemi alal kehtivad maaparandusseadusest tulenevad nõuded ja piirangud. Ehitustegevus maaparandussüsteemi maa-alal tuleb eelnevalt kooskõlastada Põllumajandusametiga. Maaparandussüsteemi rekonstrueerimiseks tuleb võtta projekteerimistingimused Põllumajandusametilt.

  Põltsamaa valla üldplaneering on kehtestatud 17.12.1998 määrusega nr 35. Uus üldplaneering on algatatud Põltsamaa Vallavolikogu 19.12.2013 otsusega nr 21. Põltsamaa valla üldplaneeringutega tuleb tutvuda http://poltsamaavv.kovtp.ee/et/uldplaneering

  Jõgeva maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsus oma 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 algatas uue Jõgeva maakonnaplaneeringu, millega tuleb tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering

  Jõgeva maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: