vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Kalevi tn 37a • Müügiotsus 06.12.2016, käskkiri nr 1-2/16/1251
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3300 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 9 240,00 €
 • Tagatisraha: 920,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi on alates 26.02.1996 koormatud tasulise hoonestusõigusega tähtajaga 36 aastat Circle K Eesti AS (registrikood 10180925) kasuks kinnisasjal asuva hoone omamiseks. Hoonestusõigus on kantud registriossa nr 5307. Hoonestusõiguse aastatasu on 139,58 eurot.


  Kinnistusraamatusse on kantud märkus ostueesõiguse kohta riigivaraseaduse § 105¹ lg 2 alusel. Igakordsel hoonestajal on kinnisasja võõrandamise korral ostueesõigus.

   

  Ostja kohustub üle võtma hoonestusõiguse seadmise lepingust ja asjaõiguslepingust tulenevad maa omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

   

  Ehitisregistri andmetel asuvad kinnisasjal järgmised ehitised:  hoone ehitisregistri koodiga nr 102011785; varikatus tanklatega ehitisregistri koodiga nr 220427786; kütusehoidla ehitisregistri koodiga nr 220427785; valvurihoone ehitisregistri koodiga 102011786.

   

  Ida-Viru maavanema 04.12.2012 korraldusega nr 8-8/874 on antud nõusolek OÜ-le Järve Biopuhastus kinnisasja piiri lähedale veetorustiku rajamiseks. Kasutusõiguse alaga on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

   

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kalevi tn 37a kinnisasi piirneb Kohtla-Järve Linnavalitsuse 22.09.2015 korraldusega nr 714 kehtestatud Metsapargi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu alaga.

  Kinnisasi jääb Kohtla-Järve Linnavolikogu 07.05.2008 otsusega nr 282 kehtestatud Kalevi tn 37a ja selle lähiala detailplaneeringu alale. Kinnisasjal paiknevad sellel asuvat ehitist teenindavad tehnovõrgud.

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 20.02.2008 otsusega nr 265 on kehtestatud Järve linnaosa üldplaneering. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.kohtla-jarve.ee/index.php?area=1&p=static&page=jarvelinnaosa

  Ida-Viru maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Ida-Viru Maavalitsuse kodulehel https://ida-viru.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Ida-Viru maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Ida-Viru Maavalitsuse kodulehel https://ida-viru.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: