vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Paju tn 25 • Müügiotsus 06.12.2016, käskkiri nr 1-2/16/1251
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2000 m²
 • Sihtotstarve: tootmismaa (100%)
 • Alghind: 12 000,00 €
 • Tagatisraha: 1 200,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering on kehtestatud Kuressaare Linnavolikogu 26.01.2012 otsusega nr 1. Ühisplaneeringu kohaselt asub kinnisasi ettevõtlusalal. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga tuleb tutvuda Kuressaare linna kodulehel aadressiga http://www.kuressaare.ee/uus/10722/.

  Kinnisasi asub Kuressaare Linnavolikogu 28.03.1996 otsusega nr 21 kehtestatud Aia tänava endise sõjaväe osa maa-ala detailplaneerimisprojekti alas. Planeerimisprojekti kohaselt asuvad Paju tänaval olemasolevad kanalisatsiooni- ja veetorustikud.

  Kinnisasi asub Kuressaare Linnavalitsuse 28.04.1997 korraldusega nr 309 kehtestatud Kuressaare vanalinna detailplaneerimisobjekti alas. Planeeringuga Paju tn 25 kinnisasjale hooneid planeeritud ei ole. Planeeringuga tutvuda kohalikus omavalitsuses.

  Müüja ei taga detailplaneeringute realiseerimise võimalikkust ja täpsemat informatsiooni detailplaneeringute kohta tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Kinnisasja naabruses asub Kuressaare Linnavalitsuse 22.09.2015 korraldusega nr 627 algatatud Kopteriplatsi detailplaneering.

  Saare maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://saare.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering

  Saare maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://saare.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: