vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Valga maakond, Tõrva vald, Tõrva linn, Viljandi tn 28 • Müügiotsus 06.12.2016, käskkiri nr 1-2/16/1251
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 8195 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 15 570,00 €
 • Tagatisraha: 1 550,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasi asub Tõrva Linnavalitsuse 20.05.2015 korraldusega nr 97 algatatud Viljandi tänava ja Tõrva-Kirikuküla-Karjatnurme tee vahelise maa-ala detailplaneeringu alal.

  Kinnisasjaga idast piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb küsida informatsiooni kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Müüjal puudub info kitsenduste kaardi kohaselt kinnisasjale ulatuva puurkaevu sanitaarkaitsevööndi tegeliku ulatuse ja puurkaevu tegeliku asukoha kohta. Kohalikult omavalitsuselt saadud andmetel asub puurkaev Ravila tn 2 (katastritunnus 82301:004:0022) kinnisasjal ning ei ole kasutusel.

  Tõrva linna üldplaneering on kehtestatud Tõrva Linnavolikogu 01.02.2005 määrusega nr 4. Kinnisasi jääb äri- ja büroohoonete reservmaa alale ja detailplaneeringu koostamise kohustusega alale.  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://torva.kovtp.ee/uldplaneering

  Valga maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Valga Maavalitsuse koduleheküljel http://valga.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337  algatati uus Valga maakonnaplaneering, millega tuleb tutvuda Valga Maavalitsuse kodulehel http://valga.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering

  Valga maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Valga maavalitsuse kodulehel http://valga.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Kinnisasi asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

   

  Seotud dokumendid: