vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Kotsma küla, Kilu • Müügiotsus 22.06.2016, käskkiri nr 1-2/16/609
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.28 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 030,00 €
 • Tagatisraha: 600,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasja piirile jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Kihelkonna-Karala raudteetamm, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil: http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?comp=objresult=parandobj&obj_id=-1973431931

  Kihelkonna valla üldplaneering on kehtestatud Kihelkonna Vallavolikogu 26.05.2010 määrusega nr 8. Kinnisasi asub osaliselt väärtusliku põllumaa alal ning asub maakondliku tähtsusega väärtusliku maastiku alas. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi osaliselt riigi kõrvalmaanteede sanitaarkaitse vööndites. Väärtusliku põllumaa ja maakondliku tähtsusega väärtusliku maastiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Kihelkonna valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Kihelkonna valla kodulehel aadressiga http://www.kihelkonna.ee/uldplaneering

  Saare maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://saare.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 algatati uus Saare maakonnaplaneering, millega tuleb tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://saare.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering

  Saare maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Saare maavalitsuse kodulehel aadressiga http://saare.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: