vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Kõõru küla, Simmu • Müügiotsus 22.06.2016, käskkiri nr 1-2/16/609
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 0.42 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 1 010,00 €
 • Tagatisraha: 100,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasjal asub riikliku kaitse all olev arheoloogiamälestis Muistsed põllud (reg nr 12369) ning selle kaitsevöönd ja kinnistule ulatub arheoloogiamälestise Kivikalme (reg nr 12366) kaitsevöönd. Arheoloogiamälestised on kaitse alla võetud kultuuriministri 01.09.1997 määrusega nr 59. Muinsuskaitseametilt saadud informatsiooni kohaselt võib senist maakasutust jätkata olemasolevas mahus, künnikihist sügavamale minevad kaevetööd tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Kinnismälestisel ja selle kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused. Mälestise kaitsevöönd on 50 meetrit mälestise väliskontuurist arvates.

  Kihelkonna valla üldplaneering on kehtestatud Kihelkonna Vallavolikogu 26.05.2010 määrusega nr 8. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda valla kodulehel http://www.kihelkonna.ee/uldplaneering

  Saare maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel http://saare.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Saare maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel http://saare.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: