vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Kahtla küla, Uusme • Müügiotsus 01.11.2016, käskkiri nr 1-2/16/1079
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1.42 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 500,00 €
 • Tagatisraha: 250,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:
   

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Laimjala valla üldplaneering on kehtestatud Laimjala Vallavolikogu 26.03.2010 otsusega nr 1-1/4. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi väärtusliku põllumaa ja Laimjala-Kahtla väärtusliku maastiku alas. Väärtusliku põllumaa ja väärtusliku maastiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud  üldplaneeringu seletuskirjas. Laimjala valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Laimjala valla kodulehel aadressiga http://www.laimjala.ee/dok/yldplaneering.php

  Saare maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://saare.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 algatati uus Saare maakonnaplaneering, millega tuleb tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://saare.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering

  Saare maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Saare maavalitsuse kodulehel aadressiga http://saare.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

   

  Seotud dokumendid: