vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Nasva alevik, Lõu • Müügiotsus 27.08.2015, käskkiri nr 761
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.49 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 350,00 €
 • Tagatisraha: 330,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasi piirneb Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Mullutu-Loode linnualaga ja Mullutu-Loode loodusalaga ja Mullutu-Loode hoiualaga.

  Kaarma Vallavolikogu 25. jaanuari 2012 määrusega nr 1 ja Kuressaare Linnavolikogu 26. jaanuari 2012 otsusega nr 1 kehtestati Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering. Teemaplaneeringu "Saaremaa Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" kohaselt asub kinnisasi väärtusliku maastiku ja rohelise võrgustiku konfliktialas. Nimetatud aladel kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Kaarma valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Lääne-Saare Vallavalitsuse kodulehel http://www.laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/uldplaneering/kaarma-valla-ueldplaneering

  Saare maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel http://saare.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering

  Saare maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel http://saare.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: