vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Neemi küla, Käänuki • Müügiotsus 27.08.2015, käskkiri nr 761
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.19 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 1 650,00 €
 • Tagatisraha: 160,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt. Kinnisasja kitsendused lisaks kaardil kajastuvatele: osaliselt III kategooria kaitsealune liik.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasjal paikneb III kaitsekategooria liigi leiukoht. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb loodukaitseseadus.

  Müüjal puudub informatsioon kinnistul paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastutata maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Pöide valla kehtiv üldplaneering on kehtestatud volikogu 28. mai 1999 määrusega nr 44 „Pöide valla üldplaneeringu kehtestamine”. Kehtestatud üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.poidevald.ee/pohidok/vallayldplan1999.pdf

  Volikogu 30.06.2003 määrusega nr 26 algatati uue üldplaneeringu koostamine ning 25.mail 2006 võeti vastu määrus nr 26, „Pöide valla üldplaneeringu käesolevaks ajaks valminud osa kinnitamine”, millega tuleb tutvuda http://www.poidevald.ee/yplan/yplan_yld.php

  Saare maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel http://saare.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Saare maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel http://saare.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: