vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Võrnu küla, Odrapõllu • Müügiotsus 09.02.2017, käskkiri nr 1-2/17/170
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 18.76 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 30 020,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 3 000,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Odrapõllu kinnisasi, 49801:001:0402, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917053000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asub allmaakaevandamise piirkonnas altkaevandatud alal. Müüja ei vastuta kaevandamisest tulenevate häiringute eest (nt müra, vibratsioon). Ala on posttehnoloogilise mõju piirkonnas, kus potentsiaalselt ebapüsivate alade stabiilsus pinnase niiskustingimuste ja maapinnale mõjuvate koormuste koosmõjul võib muutuda. Altkaevandatud alal tuleb ehitised ja rajatised projekteerida vajalike kaitsemeetmetega, mis välistaksid mäetööde võimaliku jääkmõju objektidele ning hoiaksid ära ehituskonstruktsioonide purunemise maapinna võimaliku varisemise, vajumise või nihkumise tagajärjel. Müüja ei vastuta kaevandamise järelnähtude eest. Enne projekteerimist on vajalikud täiendavad geoloogilised uuringud, et tuvastada täpsed projekteerimistingimused ning täpne strekkide ja kambrite asukoht. Maa-ametil puudub informatsioon kinnistule ehitiste rajamiseks vajalike tervikute olemasolu ja asukoha kohta.

  Mäetaguse valla üldplaneering on kehtestatud Mäetaguse Vallavolikogu 26.06.2014 määrusega nr 15. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.maetaguse.ee/uldplaneering

  Ida-Viru maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Ida-Viru Maavalitsuse kodulehel https://ida-viru.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Ida-Viru maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Ida-Viru Maavalitsuse kodulehel https://ida-viru.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Kinnisasja kõlvikuline koosseis on võrreldes katastriüksuse moodustamise ajaga muutunud ning Müüja on tuvastanud, et katastriüksus sisaldab metsamaad 4,04 ha. Lisatud on metsamajandamiskava aastateks 2017-2026.

  Seotud dokumendid: