vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Viljandi maakond, Mulgi vald, Hõbemäe küla, Mägra • Müügiotsus 22.12.2016, käskkiri nr 1-2/16/1312
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.98 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 11 140,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 110,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Mägra kinnisasi, 19201:001:0123, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917053000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Halliste valla üldplaneering on kehtestatud Halliste Vallavolikogu 15.12.2010 otsusega nr 35. Kinnisasi asub üldplaneeringu kohaselt rohelise võrgustiku alal. Nimetatud alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.halliste.ee/teenused/ehitus-planeering-hange/planeeringud/.

  Viljandi maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Viljandi Maavalitsuse kodulehel http://viljandi.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsus oma 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 algatas uue Viljandi maakonnaplaneeringu, millega tuleb tutvuda Viljandi Maavalitsuse kodulehel http://viljandi.maavalitsus.ee/et/uue-maakonnaplaneeringu-koostamine

  Viljandi maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Viljandi Maavalitsuse kodulehel http://viljandi.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: