vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Järva maakond, Järva vald, Ageri küla, Pargiääre • Müügiotsus 27.04.2017, käskkiri nr 1-2/17/462
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 0.91 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 640,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 260,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Pargiääre kinnisasi, 12901:001:0318, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917053000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Ageri mõisa park ja hooned, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil: http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?comp=objresult=parandobj&obj_id=1500359457

  Albu valla üldplaneering on kehtestatud Albu Vallavolikogu 26.11.2015 otsusega nr 48. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://albu.ee/?page_id=22

  Järva  maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Järva Maavalitsuse koduleheküljel http://jarva.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337  algatati uus Järva maakonnaplaneering, millega tuleb tutvuda Järva Maavalitsuse kodulehel  http://jarva.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering

  Järva maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Järva maavalitsuse kodulehel http://jarva.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Maa ajutise kasutamise lepingu alusel kinnisasja kasutanud isikule on antud saagikoristusõigus kuni 31.08.2017.

  Seotud dokumendid: