vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Valga maakond, Tõrva vald, Koorküla, Koosipõllu • Müügiotsus 24.07.2017, käskkiri nr 1-2/17/767
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 13831 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 460,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 340,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Koosipõllu kinnisasi, 20301:001:0232, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917053000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Kinnisasjale puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Helme  valla üldplaneering on kehtestatud Helme Vallavolikogu 31.08.2009 määrusega nr 12. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.helme.ee/elanikule/ehitus-ja-planeerimine/uldplaneering/  

  Valga maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Valga Maavalitsuse koduleheküljel http://valga.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 algatati uus Valga maakonnaplaneering, millega tuleb tutvuda Valga Maavalitsuse kodulehel http://valga.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering

  Valga maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Valga maavalitsuse kodulehel http://valga.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Maa ajutise kasutamise lepingu alusel kinnisasja kasutanud isikule on antud saagikoristusõigus kuni 31.08.2017.

  Seotud dokumendid: