vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Kose vald, Paunküla, Lehisepõllu • Müügiotsus 24.07.2017, käskkiri nr 1-2/17/767
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1.85 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 5 370,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 530,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Lehisepõllu kinnisasi, 33801:001:0882, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917053000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses. 

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub endisel Kõue valla territooriumil ning seal kehtib Kõue valla üldplaneering, mis on kehtestatud Kõue Vallavolikogu 15.08.2013 määrusega nr 68. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi theasustusalal. Üldplaneeringu kohaselt asub osaliselt riigimaantee sanitaarkaitsevööndis ning Pirita jõe piiranguvööndis. Üldplaneeringu kohaselt ei ole riigimaantee sanitaarkaitsevööndisse soovitatav mürareostuse tõttu uusi elamuid ehitada. Endise Kõue valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Kose valla kodulehel aadressiga http://www.kosevald.ee/uldplaneering

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Harju maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://harju.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering.

  Harju maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://harju.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud.

  Maa ajutise kasutamise lepingu alusel kinnisasja kasutanud isikule on antud saagikoristusõigus kuni 31.08.2017.

  Seotud dokumendid: