vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla, Taskulapi • Müügiotsus 24.07.2017, käskkiri nr 1-2/17/767
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 0.64 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 560,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 250,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Taskulapi kinnisasi, 35301:001:0579, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917053000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnistu asub Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndis. Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 määruses nr 18 „Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri„ sätestatud erisustega.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Lahemaa linnu- ja loodusalal. 

  Kinnisasjal paikneb poollooduslik kooslus. Looduskaitseliste maade hooldamisega seotud toetuste taotlemise võimalikkuse osas ja muu hooldamisega seotud lisainfo saamiseks palume pöörduda Keskkonnaameti poole.

  Kinnistu asus endise Loksa valla piirkonnas. Loksa valla üldplaneering on kehtestatud 27.01.2000 Loksa Vallavolikogu määrusega nr 1. Kinnistu asub Lahemaa rahvuspargis. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.kuusalu.ee/uldplaneering

  Harju maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering.

  Harju maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud.

  Maa ajutise kasutamise lepingu alusel kinnisasja kasutanud isikule on antud saagikoristusõigus kuni 31.08.2017.

  Seotud dokumendid: