vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Harku vald, Suurupi küla, Vana-Klooga mnt 25 • Müügiotsus 24.07.2017, käskkiri nr 1-2/17/767
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 0.82 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 26 240,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 620,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Vana-Klooga mnt 25 kinnisasi, 19801:001:2917, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917053000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjale jääb III kaitsekategooria liigi leiukoht. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjal paikneb OÜ-le Jaotusvõrk kuuluv alajaam. Kinnisasi on koormatud isikliku kasutusõigusega 0,4 kV ja 10 kV elektrivarustuse maakaabelliinide ning komplaktjaama ehitamiseks, rekonstrueerimiseks, remontimiseks, hooldamiseks ja likvideerimiseks  OÜ Jaotusvõrk (registrikood 11050857) kasuks. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Harku valla üldplaneering on kehtestatud Harku Vallavolikogu 17.10.2013 otsusega nr 138.  Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi leebe re˛iimiga looduslikul haljasmaal, kus on üldplaneeringuga määratud tingimustel võimalik arendada elamuehitust haljasasustuse põhimõttel. Kinnisasi asub hajasustusalal. Kinnisasi asub vähesel määral rohevõrgustiku koridoris. Rohevõrgustiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Harku valla koduleheküljel http://www.harku.ee/kehtiv-uldplaneering. 

  Harju maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering.

  Harju maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud.

  Seotud dokumendid: