vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Liivamäe • Müügiotsus 24.07.2017, käskkiri nr 1-2/17/767
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5022 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 9 040,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 900,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Liivamäe kinnisasi, 52801:001:0553, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917053000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Kinnisasjale on juurdepääs Nõo vallale kuuluva avaliku Liiva tänava kaudu. Tänava kaitsevööndi laius on äärmise sõiduraja välimisest servast kuni 10 meetrit.Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub Nõo Vallavolikogu 21.august 2003 otsusega nr 75 algatatud Nõo alevikus asuva Liiva tn 52a ja Liiva tn 54 kruntidega piirneva maa-ala (praegune Liivamäe kinniasi) detailplaneeringu alal. Kohalikult omavalitsuselt saadud info kohaselt ei ole detailplaneeringu koostamisele asutud, mistõttu on omavalitsusel plaanis detailplaneeringu menetlus lõpetada.

  Nõo valla üldplaneering on kehtestatud 29.06.2006 Nõo Vallavolikogu määrusega nr 15. Üldplaneeringu kohaselt on kinnisasi planeeritud elamumaa sihtotstarbega. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://nvv.kovtp.ee/uldplaneering

  Tartu maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Tartu Maavalitsuse kodulehel http://tartu.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsus oma 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 algatas uue Tartu maakonnaplaneeringu, millega tuleb tutvuda Tartu Maavalitsuse kodulehel http://tartu.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneeringu-uuendamine

  Tartu maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Tartu Maavalitsuse kodulehel http://tartu.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Maa ajutise kasutamise lepingu alusel kinnisasja kasutanud isikule on antud saagikoristusõigus kuni 31.08.2017.

  Seotud dokumendid: