vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Räpina vald, Võuküla, Sooperve • Müügiotsus 24.07.2017, käskkiri nr 1-2/17/767
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5.46 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 370,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 430,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Sooperve kinnisasi, 70701:001:0574, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917053000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetatusega Subsa 1 Võukülas, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/

  Räpina valla üldplaneering on kehtestatud 27.06.2006 Räpina Vallavolikogu määrusega nr 7. Kinnisasi asub rohevõrgustiku alal. Rohevõrgustiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.rapina.ee/uldplaneering

  Põlva  maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Põlva Maavalitsuse koduleheküljel http://polva.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337  algatati uus Põlva maakonnaplaneering, millega tuleb tutvuda Põlva Maavalitsuse kodulehel http://polva.maavalitsus.ee/algatatud-maakonnaplaneering

  Põlva maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Põlva Maavalitsuse kodulehel http://polva.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Kinnisasjal paikneb vare.

  Kinnisasjale on ladustatud erinevaid esemeid. Naaberkinnisasja omanikku on teavitatud nende likvideerimise vajadusest. Kinnisasjale on rajatud omavoliliselt loomade varjualune. Varjualuse püstitanud isikul on õigus see kinnisasjalt likvideerida hiljemalt 14.02.2018. Juhul, kui ehitiste omanik seda ei likvideeri, siis ei võta müüja kohustust korraldada ehitise likvideerimist kinnisasjalt.

  Maa ajutise kasutamise lepingu alusel kinnisasja kasutanud isikule on antud saagikoristusõigus kuni 31.08.2017.

  Seotud dokumendid: