vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Pärnu linn, Eassalu küla, Marjamaa • Müügiotsus 24.07.2017, käskkiri nr 1-2/17/767
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.34 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 290,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 420,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Marjamaa kinnisasi, 16001:001:0310, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917053000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses. Piiride asukohad võivad Maa-ameti geoportaalis kuvataval katastrikaardil olla ebatäpsed.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasi asub väikses ulatuses Nätsi-Võlla looduskaitseala Nätsi-Võlla sihtkaitsevööndis. Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 24.03.2017 määruses nr 66 „Nätsi-Võlla looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri„ ettenähtud erisustega. Looduskaitseseaduse § 14 kohaselt kehtivad kaitsealal üldised kitsendused. Tegevused, milleks on kaitsealal vaja kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut on toodud looduskaitseseaduse § 14 lõikes 1.

  Audru valla üldplaneering on kehtestatud Audru Vallavolikogu 13.05.2010 määrusega nr 19. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi  rohelise võrgustiku tuumalal ning väärtusliku maastiku alal. Väärtusliku maastiku ja rohelise võrgustiku alal kehtivad maakasutustingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Audru valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Audru valla kodulehel aadressiga http://www.audru.ee/uldplaneering

  Pärnu maakonna kehtiva ja koostatava maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Pärnu Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://parnu.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneeringud

  Pärnu maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Pärnu Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://parnu.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Maa ajutise kasutamise lepingu alusel kinnisasja kasutanud isikule on antud saagikoristusõigus kuni 31.08.2017.

  Seotud dokumendid: