vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Riksu küla, Kööba • Müügiotsus 24.07.2017, käskkiri nr 1-2/17/767
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 0.44 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 200,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 220,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Kööba kinnisasi, 43301:001:1003, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917053000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Lümanda valla üldplaneering on kehtestatud Lümanda Vallavolikogu 21.08.2008 määrusega nr 66. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi perspektiivsel väikeelamumaal. Kinnisasi jääb vähesel määral riigimaantee sanitaarkaitsevööndisse (60m). Lümanda valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Lääne-Saare valla kodulehel aadressiga http://www.laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/uldplaneering/kaarma-valla-ueldplaneering

  Saare maakonna kehtiva ja koostatava maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://saare.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering

  Saare maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://saare.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Maa ajutise kasutamise lepingu alusel kinnisasja kasutanud isikule on antud saagikoristusõigus kuni 31.08.2017.

  Kinnisasjale on omavoliliselt rajatud kasvuhoone ja puuriidad, mille omanikku on informeeritud nende likvideerimise vajadusest.

  Seotud dokumendid: