vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Võru vald, Puusepa küla, Jürgeni • Müügiotsus 17.05.2017, käskkiri nr 1-2/17/546
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.96 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 7 920,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 790,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Jürgeni kinnisasi, 38901:001:0435, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917053000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Lasva valla üldplaneering on kehtestatud Lasva Vallavolikogu 26.07.2013 määrusega nr 1-1.5/8. Kinnisasi jääb rohelise võrgustiku koridori alale. Nimetatud alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda   http://lasva.kovtp.ee/uldplaneering

   Võru maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Võru Maavalitsuse koduleheküljel https://voru.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337  algatati uus Võru maakonnaplaneering, millega tuleb tutvuda Võru Maavalitsuse kodulehel https://voru.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering

  Võru maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Võru maavalitsuse kodulehel https://voru.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: