vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Tõrremäe küla, Väljavahi tee 11 • Müügiotsus 03.10.2017, käskkiri nr 1-2/17/980
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2944 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 3 820,00 €
 • Tagatisraha: 380,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi jääb riigimaantee sanitaarkaitsevööndisse.

  Kinnisasja läheduses paikneb AS-le Rakvere Vesi kuuluv torustik, mille kaitsevöönd võib ulatuda kinnisasjale. Kaitsevööndi ulatus on 2,5 meetrit torustiku tsentrist. Torustiku asukohaga on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil. Torustiku kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi jääb Rakvere Vallavolikogu 22.11.2006 otsusega nr 23 kehtestatud Väljavahi ratta, Väljavahi, Väljavahi elektri, Väljavahi kraavi, Väljavahi tee, Väljavahi pumba, Väljavahi lohu, Väljavahi künka ja Väljassaare ning riigi reservi jäetud Kikka maaüksuse detailplaneeringu alale.  Detailplaneeringus tähistatud krunt nr 33. Juurdepääsuks planeeritud tee kinnisasjale on väljaehitamata. Detailplaneeringu kohaselt on teede ja kommunikatsioonide väljaehitamise kohustus arendajal ja need antakse tasuta üle Rakvere vallale.

  Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Rakvere Vallavolikogu 21.04.2010 määrusega nr 4 on kehtestatud Rakvere valla üldplaneering. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://rakverevald.kovtp.ee/uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: