vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Ööbiku tn 30 • Müügiotsus 27.12.2017, käskkiri nr 1-2/17/1244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1126 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 10 810,00 €
 • Tagatisraha: 1 080,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjal paikneb vundamendisüvend.

  Rakvere linna üldplaneering on kehtestatud Rakvere Linnavolikogu 17.02.2010 määrusega nr 6. Üldplaneeringu kohaselt läbib kinnisasja kanalisatsiooitorustik. Müüjal puuduvad andmed kanalisatsioonitorustiku tegeliku paiknemise kohta kinnisasjal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://w3.rakvere.ee/yldplaneering/

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasjale on ladustatud ehitusjäätmeid, metallvaadid ja betoonpaneelid. Kinnisasi müüakse seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnistult.

  Seotud dokumendid: