vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tamsalu linn, Sõpruse tn 7a • Müügiotsus 27.12.2017, käskkiri nr 1-2/17/1244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1147 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 1 490,00 €
 • Tagatisraha: 140,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub endise Tamsalu valla piirkonnas.

  Kinnisasi asub Tamsalu Vallavalitsuse 24.09.2008 korraldusega nr 322 kehtestatud Tamsalu-Sääse elamuala detailplaneerigu alal. Sõpruse tn 7a on tähistatud positsiooniga nr 15.

  Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste ning tehnovõrkude ja teede väljaehitamise nõuete kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Tamsalu valla üldplaneering on kehtestatud Tamsalu Vallavolikogu 19.05.2010 määrusega nr 6. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://tamsalu.kovtp.ee/valla-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjale on ladustatud kruusahunnik ja palgid ning piirneva kinnisasja omanik kasutab kinnisasjal asuvat teed juurdepääsuna oma tagahoovi. Naaberkinnisasja omanikke on teavitatud esemete ja materjalide likvideerimise vajadusest ja ala kasutamise lõpetamise vajadusest. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt.

  Seotud dokumendid: