vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tammetaguse küla, Jõekalda • Müügiotsus 03.10.2017, käskkiri nr 1-2/17/980
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.02 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 170,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 210,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Jõekalda kinnisasi, 22401:001:0354, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917066000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnistul paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi kattub täielikult Eesti põlevkivimaardla Peipsi uuringuvälja maardlaosa põlevkivi passiivse reservvaru 5 plokiga ning taotletava Peipsi uuringuruumi teenindusalaga. Kinnisasi kattub Enefit Kaevandused AS-le antud geoloogilise uuringu loa nr L.MU/328809 Peipsi uuringuruumiga, luba on kehtiv kuni 02.07.2022. Kaevandamise korral ei vastuta Maa-amet kaevandamisest tulenevate häiringute eest. Pärast kaevandamist paikneb kinnisasi altkaevandatud alal. Altkaevandatud ala on posttehnoloogilise mõju piirkonnas, kus potentsiaalselt ebapüsivate alade stabiilsus pinnase niiskustingimuste ja maapinnale mõjuvate koormuste koosmõjul võib muutuda. Altkaevandatud alal tuleb ehitised ja rajatised projekteerida vajalike kaitsemeetmetega, mis välistaksid mäetööde võimaliku jääkmõju objektidele ning hoiaksid ära ehituskonstruktsioonide purunemise maapinna võimaliku varisemise, vajumise või nihkumise tagajärjel. Müüja ei vastuta võimalike tulevikus tekkivate kaevandamise järelnähtude eest. Altkaevandatud ala puhul on enne projekteerimist vajalikud täiendavad geoloogilised uuringud, et tuvastada täpsed projekteerimistingimused.

  Iisaku Vallavolikogu 24.04.2008 määrusega nr 8 kehtestatud üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi väärtuslikul põllualal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.iisaku.ee/avaleht/omavalitsus/yldplaneering/?

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringu kodulehel  http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: