vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Pärnu linn, Ridalepa küla, Ojapõllu • Müügiotsus 06.02.2018, käskkiri nr 1-2/18/73
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.04 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 7 680,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 760,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Ojapõllu kinnisasi, 15902:001:0535, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917066000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses. Piiride asukohad võivad Maa-ameti geoportaalis kuvataval katastrikaardil olla ebatäpsed.

  Maa-ametil puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastutata maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasi asub endise Audru valla territooriumil. Audru valla üldplaneering on kehtestatud Audru Vallavolikogu 13.05.2010 määrusega nr 19. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi osaliselt rohelise võrgustiku alal. Rohelise võrgustiku alal kehtivad maakasutustingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Audru valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda endise Audru valla kodulehel aadressiga http://www.audru.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: