vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Saarde vald, Väljaküla, Madara • Müügiotsus 06.02.2018, käskkiri nr 1-2/18/73
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 20.35 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 20 350,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 030,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Madara kinnisasi, 71101:001:0453, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917066000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasjale jäävad väikeses ulatuses II kaitsekategooria liikide leiukohad. II kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Vahemetsa turbaaugud, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil: http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?comp=objresult=parandobj&obj_id=1646031956

  Kinnisasjale on seatud tähtajatu isiklik kasutusõigus Elering AS-i kasuks 330/110 kV õhuliini ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks kasutusõiguse ala suurusega 4,74 ha. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingust ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus. Kasutusõiguse alaga tuleb tutvuda lepingu juures oleval asendiplaanil. Tehnovõrk on kantud ehitisregisregistrisse koodiga 220661279.

  Kinnisasjale on seatud tähtajatu isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks maakaabelliini ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks kasutusõiguse ala suurusega 216 m2. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingust ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus. Kasutusõiguse alaga tuleb tutvuda juurdelisatud asendiplaanil. Maakaabelliin kajastub ka kitsenduste kaardil. Tehnovõrk on kantud ehitisregistrisse koodiga 220658858.

  Saarde valla üldplaneering on kehtestatud Saarde Vallavolikogu 30.01.2008 otsusega nr 2. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi osaliselt rohelise võrgustiku koridoris ja Kilingi-Nõmme-Saarde väärtusliku maastiku alas. Kinnisasjaga piirnev maantee on märgitud kui ilus teelõik. Rohelise võrgustiku koridoris ja väärtusliku maastiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Saarde valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Saarde valla kodulehel aadressiga http://saarde.kovtp.ee/uldplaneering

  Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering on kehtestatud Pärnu maavanema 21.11.2013 korraldusega nr 646. Kinnisasja läbib perspektiivne liitumine elektrivõrguga. Maakonnaplaneeringutega tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: