vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Saue vald, Hüüru küla, Väike-Tade • Müügiotsus 06.02.2018, käskkiri nr 1-2/18/73
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2272 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 540,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 450,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Väike-Tade kinnisasi, 72701:001:1914, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917066000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Lisaks kitsenduste kaardil kajastuvale on katastriüksuse plaanile märgitud kitsendusi põhjustava objektina kraav.

  Saue valla üldplaneering on kehtestatud Saue Vallavolikogu 29.11.2012 otsusega nr 89. Kinnisasi asub reoveekogumisalal. Saue valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Saue valla kodulehel aadressiga http://sauevald.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasjal paikneb kasutusest väljasolev kelder. 

  Kinnisasjal paiknevad jäätmed ja erinevad naaberkinnisasja omanike poolt ladustatud esemed. Naaberkinnisasja omanikke on teavitatud jäätmete ja esemete likvideerimise vajadusest. Kinnisasja müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt jäätmete likvideerimist ega selle koostise ega koguse välja selgitamist.

  Seotud dokumendid: