vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Setomaa vald, Lobotka küla, Mõtsa • Müügiotsus 06.02.2018, käskkiri nr 1-2/18/73
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.59 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 5 050,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 500,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Mõtsa kinnisasi, 93401:001:0650, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917066000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjale jääb III kaitsekategooria liigi leiukoht. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus. Tuleb tagada kaitstavale liigile sobivate elutingimuste säilimine ja vältida leiukoha kuivendamist.

  Kinnisasi asub endise Värska valla piirkonnas. Värska valla üldplaneering on kehtestatud Värska Vallavolikogu 21.07.2006 määrusega nr 20. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Värska valla kodulehel aadressiga http://www.verska.ee/uldplaneering

  Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneering on kehtestatud Vallavolikogu 25.02.2016 otsusega nr 10. Teemaplaneeringuga tuleb tutvuda Värska valla kodulehel aadressiga http://veduutplaneeringud.edicy.co/tooted/setomaa-ettevotluskeskkonna-teemaplaneering

  Kinnisasi asub endise Põlva maakonna piirkonnas.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.