vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Pihla küla, Karla • Müügiotsus 20.03.2018, käskkiri nr 1-2/18/186
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.23 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 900,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 290,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Karla kinnisasi, 20401:001:0265, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917068000002   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasjale jäävad III kaitsekategooria liikide leiukohad. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi paikneb osaliselt looduskaitsealuse liigi püsielupaigas. Keskkonnaametist saadud informatsiooni kohaselt ei piira looduskaitseseadusest ja kaitse- eeskirjast tulenevad kitsendused maaüksuse kasutuse jätkamist põllumajandusmaana.

  Kinnisasi paikneb osaliselt Pihla-Kurisu hoiualal, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 08.09.2005. a. määrusega nr 233 "Hoiualade kaitse alla võtmine Hiiu maakonnas". Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduse § 14 ja 5. peatükis (§ 32 ja 33) sätestatud piirangud.

  Kinnisasi jääb poollooduslike kooslustega alale. Looduskaitseliste maade hooldamisega seotud toetuste taotlemise võimalikkuse osas ja muu hooldamisega seotud lisainfo saamiseks palume pöörduda Keskkonnaameti Lääne regiooni maahoolduse spetsialistide poole.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Pihla-Kurisu loodusalal.

  Kinnisasi asub endise Kõrgessaare valla territooriumil. Kõrgessaare valla üldplaneering on kehtestatud Kõrgessaare Vallavolikogu 17.01.2003 määrusega nr 5. Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering „Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine“ on kehtestatud Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19. Kinnisasi asub rohevõrgustiku alal. Rohevõrgustiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Kõrgessaare valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringuga tuleb tutvuda Hiiu valla kodulehel aadressiga http://www.hiiuvald.ee/ehitus-ja-planeerimine/uldplaneeringud

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: