vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Pärnu linn, Ermistu küla, Veinjärve • Müügiotsus 20.03.2018, käskkiri nr 1-2/18/186
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.15 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 10 790,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 070,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Veinjärve kinnisasi, 82601:001:0411, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917068000002   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta on võimalik saada Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Nätsi-Võlla linnualal ja Tõhela-Ermistu loodusalal.

  Kinnisasi asub Tõhela-Ermistu hoiualal. Keskkonnaametilt saadud informatsiooni kohaselt on algatatud Tõhela-Ermistu looduskaitseala kaitse alla võtmise menetlus, mille käigus arvatakse eeldatavalt kinnisasi hoiualalt välja ning kinnisasja ei ole kavas liita looduskaitsealaga.

  Kinnisasi asub endise Tõstamaa valla territooriumil. Tõstamaa valla üldplaneering on kehtestatud 07.03.2008 Tõstamaa Vallavolikogu määrusega nr 60. Tõstamaa valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda endise Tõstamaa valla kodulehel aadressiga http://www.tostamaa.ee/client/default.asp?wa_id=402&wa_object_id=1&wa_id_key=

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: