vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Viljandi maakond, Viljandi vald, Mustivere küla, Kroonmäe • Müügiotsus 08.04.2018, käskkiri nr 1-2/18/238
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.59 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 12 850,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 280,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kroonmäe kinnisasi, 89801:001:0706, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917073000000   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub. 

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisajsa lõunapiiri ääres paiknevad jäätmed. Müüja ei võta kohustust korraldada jäätmete likvideerimist.

  Pärsti vald on ühinenud Viljandi vallaks. Endise Pärsti valla üldplaneering on kehtestatud  Pärsti Vallavolikogu 19.04.2006 määrusega nr 13.  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda  http://www.viljandivald.ee/uldplaneering  

  Viljandi Vallavolikogu 25.04.2014 otsusega nr 108 on algatatud Viljandi valla uus üldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringu kodulehel  http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: