vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Lääneranna vald, Poanse küla, Uuepõllu • Müügiotsus 08.04.2018, käskkiri nr 1-2/18/238
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.58 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 5 680,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 560,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Uuepõllu kinnisasi, 41101:001:0903, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917073000000   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasja piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Maaüksus jääb osaliselt Poanse hoiualale, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 28.02.2006. a. määrusega nr 59 „Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas“. Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduse § 14 ja 5. peatükis (§ 32 ja 33) sätestatud piirangud.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Poanse loodusalal.

  Kinnisasi jääb osaliselt poolloodusliku koosluse alale. Looduskaitseliste maade hooldamisega seotud toetuste taotlemise võimalikkuse osas ja muu hooldamisega seotud lisainfo saamiseks palume pöörduda Keskkonnaameti maahoolduse büroo Pärnu maakonda teenindava maahoolduse spetsialisti poole.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Lääne maakonnas Lihula vallas. Endise Lihula valla üldplaneering on kehtestatud Lihula Vallavolikogu 25.09.2003 määrusega nr 22 ning muudetud Lihula Vallavolikogu 28.04.2011 määrusega nr 13 ja 31.01.2013 määrusega nr 2, Lääne Maavanema 25.07.2016 korraldusega nr 1-1/16/114 ning Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 otsusega nr 31. Kinnisasi asub väärtusliku maastiku alal. Väärtusliku maastiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Lihula valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda endise Lihula valla valla kodulehel aadressiga http://www.lihula.ee/uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: