vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Nõmmise küla, Jõeaasu • Müügiotsus 08.04.2018, käskkiri nr 1-2/18/243
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 8.07 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 460,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 640,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Jõeaasu kinnisasi, 70201:001:0558, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917073000000   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasja piiril paikneva maaparandussüsteemi eesvoolu seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi eesvoolu toimimise eest.

  Maaüksusel on registreeritud Kunda jõega seotud II ja III kaitsekategooriatesse kuuluvate liikide elupaigad. II ja III kaitsekategooria kaitsealuste liikide leiukohtades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi asub endise Rägavere valla piirkonnas. Rägavere valla volikogu 18.06.2009 määrusega nr 95 on kehtestatud Rägavere valla üldplaneering. Üldplaneeringu kohaselt läbib kinnisasja planeeritav matka- ja suusarada. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://ragavere.kovtp.ee/ametnikud3

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Seotud dokumendid: