vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne maakond, Vormsi vald, Hosby küla, Liiviku • Müügiotsus 08.04.2018, käskkiri nr 1-2/18/243
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.18 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 10 900,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 090,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Liiviku kinnisasi, 90701:001:0744, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917073000000   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses. 

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjal võib paikneda karjaaed ja ratastel karjakuvagun.Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt.

  Maaüksus paikneb osaliselt Väinamere hoiualal, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 18.05.2007. a. määrusega nr 155 "Vabariigi Valitsuse 28.02.2006. a. määruse nr 59 „Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas“ muutmine". Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduse § 14 ja 5. peatükis (§ 32 ja 33) sätestatud piirangud.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Väinamere linnualal ja Väinamere loodusalal.

  Kinnisasi on osaliselt kaetud hoiuala kaitse-eesmärgiks olevate poollooduslike kooslustega, mille hooldamise kohta täpsema info saamiseks tuleb pöörduda Keskkonnaameti maahoolduse büroo Lääne maakonda teenindava maahoolduse spetsialisti poole.

  Kinnisasjal on registreeritud II kaitsekategooriasse kuuluva taimeliigi leiukoht. II kaitsekategooria kaitsealuste liikide leiukohtades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseaduse 8. peatükk.

  Kinnisasja piiri lähedusse jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Haapsalu-Kärdla sidekaabli vahejaam, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil: http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?comp=objresult=parandobj&obj_id=-590754676

  Vormsi valla üldplaneering on kehtestatud Vormsi Vallavolikogu 14.06.2004 määrusega nr 8. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda valla kodulehel http://avalik.amphora.ee/VORMSIVV/document.aspx?id=46550.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: