vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Tusari küla, Ristiku • Müügiotsus 08.04.2018, käskkiri nr 1-2/18/243
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 8.93 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 22 330,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 230,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Ristiku kinnisasi, 53101:001:0584, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917073000000   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, Maa-ametil vastav info puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasja piiril paikneva maaparandussüsteemi eesvoolu seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi eesvoolu toimimise eest.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Nõva valla territooriumil. Endise Nõva valla üldplaneering on kehtestatud Nõva Vallavolikogu 25.03 2011.a. otsusega nr 5. Üldplaneeringu kohaselt on kinnisasi planeeritud puhke- ja virgestusmaa. Nimetatud alal kehtivad maakasutuse tingimused on välja toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.novavald.ee/index.php?id=3&sub=113

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: