vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Elva vald, Väike-Rakke küla, Metsapõllu • Müügiotsus 08.04.2018, käskkiri nr 1-2/18/243
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.11 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 750,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 670,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Metsapõllu kinnisasi, 66601:001:0261, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917073000000   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses. 

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasja on omavoliliselt kasutatud aiamaana. Maa-amet ei ole andnud luba ala kasutamiseks ega võta kohustust lõpetada kinnisasja kasutamist.

  Kohalikult omavalitsuseslt saadud info kohaselt läbib kinnisasja kanalisatsiooni maa-alune torustik, mille kuuluvus ning kasutusesolek on teadmata. Maa-amet ei võta kohustust välja selgitada täiendavat informatsiooni nimetatud torustiku kohta. Torustiku paiknemise ligikaudse asukohaga on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasi asub Mittetulundusühing Ubesoo Maaparandusühistu tegevuspiirkonnas (registrikood 80190109). Maaparandusseaduse § 58 lõike 4 kohaselt saab kinnisasja võõrandamise korral ühistu liikmeks kinnisasja omandaja alates omandiõiguse ülemineku päevast. Mittetulundusühing Ubesoo Maaparandusühistu liige teostab liikmekohustusi tulenevalt Mittetulundusühing Ubesoo Maaparandusühistu põhikirjast. Kinnistu üleminekul eraomandisse võivad omaniku kohustused muutuda.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Rannu valla territooriumil. Endises Rannu vallas kehtis üldplaneeringuna Võrtsjärve piirkonna üldplaneering, millega tuleb tutvuda http://elva.kovtp.ee/uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: