vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Rapla maakond, Märjamaa vald, Laukna küla, Pumbapõllu • Müügiotsus 04.05.2018, käskkiri nr 1-2/18/346
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.26 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 5 650,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 560,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Pumbapõllu kinnisasi, 50401:001:1292, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917075000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnistule jääb II kaitsekategooria liigi leiukoht. II kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kohalikult omavalitsuselt saadud informatsiooni kohaselt kinnisasjal tegelikkuses kitsenduste kaardil kajastuvat puurkaevu ei paikne. Müüjal puudub informatsioon puurkaevu tegeliku asukoha kohta ning müüja ei võta kohustust selgitada välja puurkaevu tegelikku asukohta.

  AS-lt Matsalu Veevärk saadud informatsiooni kohaselt paikneb kinnisasjal ettevõttele kuuluv ühisveevärgi peatorustik. Torustiku paiknemine on toodud AS Matsalu Veevärk poolt esitatud asendiplaanil. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasja läbib tee, mida kasutatakse juurdepääsuks Puurkaevpumpla kinnisasjale. Servituuti seatud ei ole, kuid tulevikus võib osutuda vajalikuks juurdepääsuservituudi seadmine.

  Märjamaa valla üldplaneering on kehtestatud Märjamaa Vallavolikogu 20.06.2000 määrusega nr 11. Üldplaneeringu kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda Märjamaa Vallavalitsuses.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: